Geen wijziging parkeren Keizersdijk

Het college heeft besloten de huidige parkeersituatie langs de Keizersdijk tussen Gangboord en Het Spant te handhaven. Op verzoek van het college is bekeken of haaks parkeren langs een gedeelte van de Keizersdijk extra parkeerplaatsen oplevert. In totaal levert haaks of gestoken parkeren, één extra parkeervak op. Het haaks parkeren levert bovendien een onveilige situatie op.