Geen windmolens in Geertruidenberg

De Provincie ontziet Geertruidenberg: ‘die gemeente hoeft geen enkele windmolen te ‘leveren’.

De Amercentrale en het woud aan elektriciteitsmasten. En dan ook nog de stalen palen van windmolens? Dat wordt te veel voor Geertruidenberg © ©Lex van Lieshout/ANP

De twee initiatieven voor windmolenparken op het grondgebied van Geertruidenberg maken geen kans meer. De provincie steunt de door 16 Westbrabantse gemeenten ingediende elektriciteitsopgave voor 2030. Daarin wordt Geertruidenberg ontzien: die gemeente hoeft geen enkele windmolen te ‘leveren’.

In plaats daarvan zet Geertruidenberg extra in op zonne-energie: 24 ha aan zonnevelden. Plus de opgave dat op 25 procent van grootschalige daken (bedrijventerreinen) zonnepanelen komen.

,,Wij zijn al genoeg belast”, zegt een blije wethouder Kevin van Oort over het akkoord van de provincie. Van Oort nam zitting in de leidende stuurgroep van de RES West-Brabant (Regionale Energie Strategie) om meer zeggenschap te krijgen. In die stuurgroep zit naast Breda, Roosendaal, Moerdijk en Geertruidenberg ook de provincie.

,, De lobby is gelukt”, geeft Van Oort toe. ,,We hebben iedereen er van kunnen overtuigen dat we met de Amercentrale en de hoogspanningsverbindingen al zwaar belast zijn. En dat op een naar verhouding nog eens klein grondoppervlak”. Alleen de provincie, waar twee principeverzoeken voor windenergie waren ingediend, nam maar geen besluit.

De plannen die twee ontwikkelaars hadden ingediend voor windenergie waren volgens Van Oort gesitueerd langs de Amer (5 windmolens, waarvan 1 in de Slikpolder) en in de polder van Raamsdonk, tussen de Lambertuskerk en haven Hermenzeil. Volgens de provincie zijn die windparken op dit moment niet nodig om de totale opgave van de regio voor 2030 te halen.

Nikkelen Nelis
De gemeenteraad van Geertruidenberg zette in maart 2019 de voet dwars tegen windmolens. De raad voelde er niks voor om met 118 stuks aan elektriciteitsmasten, de Amercentrale, een verdeelstation, een wirwar aan verkeerslichten bij Hooipolder, de ‘Nikkelen Nelis’ van Nederland te worden.

,,Met dit verhaal kan ik naar de raad”, aldus Van Oort over het akkoord van de provincie. Het ontwikkelen van een zonnepark is de volgende stap. De plek is nog niet bekend. ,,We willen het buitengebied ontzien. Eerst gaan we ons best doen om zoveel mogelijk zonnepanelen op onze daken te krijgen”.

Bron: BN De Stem – Marja Klein Obbink 29-01-20