Geen zout voor Dombosch

Wie zondag op bedrijventerrein Dombosch kwam zag hier vooral veel sneeuw op de weg. Men zou verwachten dat dit op maandag vanzelf goed zou komen gelet op de werkdagelijkse economische bedrijvigheid op Dombosch. Met meer dan 240 bedrijven en meer dan 5000 werknemers behoort Dombosch immers tot de top 5 van West-Brabant.

Echter in de loop van de dag maandag bleek er weinig gedaan en glibbberden werknemers oa met de fiets naar het werk. Reden voor ondernemers om navraag te doen bij de gemeente. De reactie van de gemeente is dat men de wegen zoveel mogelijk sneeuwvrij probeert te maken en daarom het bedrijventerrein een keer heeft geschoven met tractor en schuif. Er wordt sneeuw geschoven omdat bij de aanwezige hoeveelheid sneeuw zout minder effect zou hebben.

Op Dombosch was het dan ook de hele dag verraderlijk glad en wie einde dag naar huis wilde kwam tot de ontdekking dat het alleen maar gladder geworden was en het autoverkeer op Dombosch muurvast stond. Het wel gaan strooien van zout zou dus een optie zijn die past bij de economische bedrijvigheid die de mensen op Dombosch realiseren. Dat zout wel degelijk nut heeft blijkt overigens op de terreinen van diverse bedrijven die zelf wel schuiven en strooien (zolang er nog zout beschikbaar is…..).