Geluidsscherm langs A27

Het ministerie van VROM geeft 65.000 euro subsidie voor een vooronderzoek voor het plaatsen van geluidsschermen langs de oostkant van de A27 bij Hank.

Een bedrag van 363.000 euro is naar schatting nodig voor de bouw van de schermen. Aan de oostkant van de A27 komen dezelfde houten schermen te staan als al aan de westkant staan. De lengte wordt 350 meter, vanaf wegrestaurant Napoleon tot aan het viaduct in noordelijke richting.