Geluidswal toch tot aan Dombosch

De geluidswal tussen de wijk Achter de Hoeven en industrieterrein Dombosch in Raamsdonksveer zal binnen enkele maanden klaar zijn. Het college van B en W van de gemeente Geertruidenberg geeft Woning Stichting Geertruidenberg (WSG) toestemming om ook het laatste gedeelte van de wal te realiseren. Het eerste gedeelte van de geluidswal is zo goed als klaar.

Met de bouw ervan is gestart direct na de oplevering van de nieuwe wijk. Achter de Hoeven omvat 65 woningen, waarvan 50 koophuizen en 15 huurwoningen. De huurhuizen bestaan uit tien grote rijtjeswoningen en vijf appartementen. Toen het plan voor de nieuwbouwwijk begin jaren negentig werd gelanceerd, werd er meteen al gesproken over de noodzaak van een geluidswal.
WSG, die verantwoordelijk is voor de bouw van de wijk, kreeg de verplichting een geluidsscherm aan te leggen. De wal moet er voor zorgen dat de vijftig decibel die is toegestaan in de omgeving van de woningen niet wordt overschreden. Achter de Hoeven ligt naast industrieterrein Dombosch.

Het eerste gedeelte van het geluidsscherm valt onder bestemmingsplan Achter de Hoeven. In dat plan past een geluidswal. Het scherm loopt echter niet helemaal gelijk met de weg en het laatste gedeelte valt onder het bestemmingsplan Dombosch. En daarin past de geluidswal niet. Maar het college verleent de woningstichting vrijstelling zodat het scherm alsnog kan worden afgebouwd. Wethouder Ad van Onzenoort verwacht dat de bouw nog zo’n drie maanden duurt. Naast de geluidswal, aan de kant van Dombosch, komt ook een waterloop met daarnaast een fietspad.