Gemeente bagatelliseert winkelleegstand

Dinsdagavond heeft op initiatief van de Rabobank een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij detaillisten(verenigingen), vastgoedeigenaren, wethouders en gedeputeerde aanwezig waren. Het centrale onderwerp was het onderzoek door BRO naar de detailhandel in de 13 winkelkernen binnen de drie gemeenten. Het volledige rapport is te lezen via geertruidenberg.nl.

Voor de Gemeente Geertruidenberg (dat een boodschappen-plus functie nastreeft) kwam naar voren dat de winkelleegstand hoog is. Opvallend in dit rapport (en ook afgelopen periode) is echter dat dit hoge leegstandscijfer vervolgens gebagatelliseerd wordt. Met benoemt oa dat er bewust gekozen is voor leegstand!? De grootse opgave is volgens het rapport wel om het centrum ‘compact, compleet en comfortabel’ te krijgen. Vooral gezien het feit dat de bevolking niet meer groeit maar wel bovengemiddeld vergrijst. Men benoemt hierbij de versnippering in het centrum maar stelt dat er reeds wordt ingezet op verdere clustering!?

Er liggen nog kansen om inwoners van de gemeente Werkendam te verleiden bij ons te winkelen, omdat de meeste functies alhier nog steeds zijn ingevuld. Kracht is de vernieuwde infrastructuur en het nog bestaande brede aanbod. Wat tegenwerkt is de grote leegstand waardoor het gevoel van prettig shoppen ontbreekt. Positief is het gratis parkeren maar dat mag door de voorgenomen blauwe zone niet teniet worden gedaan!

Opvallend was dat in alle drie de gemeenten de leegstand fors toeneemt, vooral in aanloopstraten en kleine winkelkernen. Dit zal waarschijnlijk niet meer dalen door de verminderde koopkracht van consumenten en de verschuiving naar online aankopen. Eigenlijk zou het aantal winkelmeters moeten afnemen, maar er wordt zelfs nog winkelruimte toegevoegd… Gemeentes voeren individueel eigen regie en de provincie grijpt maar zeer beperkt in.

Beter is om de kwaliteit van de echte winkelkern te verhogen (eventueel herontwikkelen), te investeren in toerisme, winkels open te stellen juist op tijdstippen dat publiek dit wenst, onderling te zorgen voor ‘beleving’ en wellicht gezamenlijk online aanbod te bundelen waardoor de klant meer service ervaart. En dan rekening te houden met een grijzer publiek dat graag dichtbij of zelfs ‘in’ de winkel parkeert.