Gemeente blijft hartproject opstarten

Deze week valt op de gemeentelijke site het volgende nieuwsbericht te lezen:

Red levens! Jaarlijks overlijden mensen aan een hartstilstand. Daarom is de werkgroep AED gestart met een project om de kans op overleving bij een hartstilstand zo groot mogelijk te maken. Vertegenwoordigers van EHBO Dongemond, GGD, GHOR en de gemeente Geertruidenberg maken deel uit van deze werkgroep. Zij hebben zich als doel gesteld op een aantal locaties in de gemeente Geertruidenberg AED-apparaten 24 uur per dag toegankelijk te maken.

Prima initiatief natuurlijk maar opmerkelijk is dat dit – voor zover wij weten – reeds de derde keer is dat de gemeente hetzelfde project opstart doch dat er nog steeds niks gerealiseerd is.

Begin 2007 liep het VOG-AED-project waarbij diverse bedrijven een AED aanschaften en werden er tevens AED’s geschonken aan sportverenigingen binnen alle kernen. Om kostentechnische redenen wilde de gemeente in 2007 niet participeren in een AED-project. Echter 2e helft 2008 werd het VOG-bestuur door de gemeente benaderd en in een uitgebreid gesprek is toen de intentie van de gemeente besproken tot realisatie van een AED-netwerk. Vervolgens hoorden we er niks meer van en kondigde de gemeente mei dit jaar in de media aan dat ze met een AED-project bezig waren/zouden opstarten. En vervolgens vernemen we weer niks en kondigt men deze week opnieuw de start van een AED-project aan?

Onduidelijk is met welke intenties er nu opnieuw met hetzelfde gestart wordt. Het VOG-bestuur spreekt echter wel de wens uit dat er zo spoedig mogelijk een uitbreiding van het reeds aanwezige – en door ondernemers gerealiseerde – lokale AED-netwerk wordt bewerkstelligd. De gemeente heeft hierin vanzelfsprekend onze steun zoals afgelopen 3 jaar al meerdere keren uitgesproken en toegezegd.