Gemeente: Geen hotel bij Hooipolder

Gelezen in BNdeStem

De gemeente Geertruidenberg haalt een streep door plannen om bij het strategisch gelegen knooppunt Hooipolder een hotel met dertig kamers en een benzinepomp te bouwen. “Ik ben met een klapband uit het gemeentehuis gekomen, een kater”, aldus Jan Leemans uit Raamsdonksveer, garagehouder en initiatiefnemer, reagerend op het besluit van het gemeentebestuur.

Zijn ondernemerschap lijkt stuk te lopen op wat hij in deze krant eerder omschreef als stroperige ambtenarij. Inzet: de bouw van een middenklasse hotel van dertig kamers en een benzinepomp met milieuvriendelijke brandstoffen. Het idee is noch aan b en w noch aan de gemeenteraad besteed. De motivatie van het college van b en w : “We verlenen geen medewerking omdat er geen ruimtelijk-functionele visie voor het betreffende gebied is.

Hotelplan bij het grof vuil? Leemans denkt niet aan opgeven: “De gemeente heeft daar langs de op en afritten van de A27 eigenlijk niks te zeggen. Het is grond van Rijkswaterstaat. Ik ga dus nu naar Rijkswaterstaat en naar de provincie Noord-Brabant.”