Gemeente heft bestemmingsreserve op

Betreft: behandeling nota over de gemeentelijke reserves en voorzieningen 2005 door raad 26-05-05
Geachte heer/mevrouw,
Ondernemersvereniging VOG is zeer verontrust dat de raad/gemeente voornemens is, in de behandeling van de nota over de gemeentelijke reserves en voorzieningen morgen (26-05-05), de bestemmingsreserve Uitvoering Duurzaam Dombosch 203 op te heffen (groot 80.272,-) en te stoppen in de algemene reserve.
Via deze weg willen wij alle partijen/betrokkenen oproepen af te zien van de opheffing van deze reserve en samen met ons als ondernemersvereniging (en daarmee met de ondernemers) aan de slag te gaan met het project Duurzaam Dombosch. In het eindrapport Lange Termijnvisie Duurzaam Dombosch staan in opdracht van de gemeente een groot aantal problemen en oplossingsrichtingen beschreven. Samen met alle partijen/betrokkenen willen de ondernemers hiermee graag aan de slag en genoemde bestemmingsreserve is hiervoor minimaal noodzakelijk.
Wij rekenen op uw vertrouwen in de ondernemers binnen uw gemeente en horen bij vragen/onduidelijkheden vanzelfsprekend graag van u.
Met vriendelijke groet,
Namens ondernemersvereniging VOG
Ing. H. Adriaanse (voorzitter)