Gemeente investeert in Haven en OMC

Geertruidenberg houdt ruim 2,2 miljoen euro over in 2016. Een deel gaat in de kas. Een ander deel wordt geïnvesteerd in de Haven (R’veer) en het Ontmoetingscentrum (Raamsdonk).

Een opknapbeurt voor de Haven in Raamsdonksveer en geld voor het Ontmoetingscentrum in Raamsdonk. Het zijn dingen waar de gemeente Geertruidenberg in wil investeren, mede door een overschot op de jaarrekening van 2016. Over vorig jaar houdt Geertruidenberg ruim 2,2 miljoen euro over.

Net als bij veel andere gemeenten valt dit overschot toe te schrijven aan de zorg: 900.000 euro op jeugdzorg, 1,3 miljoen op Wmo-gebied. Heeft de gemeente dan te weinig zorg geboden? Nee, vindt wethouder Adriaan de Jongh (CDA). “Mensen hebben de zorg gekregen die ze nodig hebben. Wij hebben aan onze verplichtingen voldaan. Dat blijkt ook uit klanttevredenheidsonderzoeken.” Er is daarnaast geen beroep gedaan op de persoonsgebonden budgetten (PGB). “Waarschijnlijk zijn ze niet nodig, die conclusie kun je trekken”, meent De Jongh.

Overschotten
Ondanks overschotten is hij niet van plan om eerdere maatregelen terug te draaien. Zoals het schrappen van een vervanger wanneer de huishoudelijke hulp op vakantie is. “Dat heeft inhoudelijke redenen, ook voor de zorgaanbieder is het lastig een vervanger te vinden.”

De gemeente verwacht bij jeugdzorg nog ‘grote klappen’, dus bezuinigingen vanuit het rijk. “Het budget wordt trapsgewijs minder”, zegt wethouder Kevin van Oort (GroenLinks). Door de financiële zekerheid zijn er in elk geval middelen om aan de Haven (730.000 euro) te beginnen, eerst werd een slag om de arm gehouden. Daarnaast wordt 47.000 euro vrijgemaakt voor het Ontmoetingscentrum, dat het financieel moeilijk heeft. Dit bedrag komt bovenop een subsidie (circa 50.000 euro) vanuit het rijk. Met dit geld kunnen verschillende onderhoudswerkzaamheden worden verricht.

Uitgaven sportclubs
Een risico zit in de uitgaven aan sportclubs. De gemeenteraad besloot om een deel van de kantine van de fuserende voetbalverenigingen Veerse Boys en Good Luck te financieren. Ook andere clubs hebben recht op die financiering. “Het wordt een uitdaging om dat risico het hoofd te bieden”, meent De Jongh. Daarnaast stellen B en W voor om extra geld vrij te maken voor het dieper baggeren in het Zuidergat, tussen Raamsdonksveer en Geertruidenberg. Dit bedraagt 300.000 euro.

Als wethouder financiën is De Jongh hierop tegen. “We hebben aan onze wettelijke plicht voldaan. Dit is een onverantwoord hoog bedrag om daaraan te besteden.” Betreft het baggeren neemt de raad in juni een besluit. Ook de jaarrekening 2016 wordt dan besproken.

Bron : BN De Stem