Gemeente krijgt rode kaart voor bouwtoezicht

Vooral op het gebied van bouwcontroles laat de gemeente steken vallen.

Het ontbreekt de gemeente Geertruidenberg aan voldoende mankracht om bouwcontroles uit te voeren © foto archief BN DeStem

Toezicht en handhaving van de gemeente Geertruidenberg scoort een dikke onvoldoende. Vooral op het gebied van bouwcontroles laat de gemeente steken vallen. Als gevolg van een groot capaciteitstekort blijft regulier toezicht liggen. ,,Als overtreder hoef je niet bang te zijn dat je met een dwangsom wordt geconfronteerd”, is de vernietigende conclusie van onderzoeker Nico Struiksma.

Hij deed die uitspraak bij de presentatie van het rapport van de Rekenkamer West-Brabant voor een bijna voltallige gemeenteraad.

Meldingen
De ambtenaren bouw- en handhavingstoezicht reageren vooral op meldingen, klachten of andere signalen: de waan van de dag bepaalt het toezicht. Struiksma rekende voor dat er een groot verschil is tussen het aantal benodigde uren en het aantal beschikbare uren. ,,Bij nieuwbouwcontroles is bijvoorbeeld 2678 uur nodig terwijl er slechts 390 uur beschikbaar is.”
En áls er dan een overtreding wordt geconstateerd gaat de gemeente liever eerst in gesprek dan dat er wordt ‘doorgepakt’, aldus Struiksma. Simpelweg omdat er te weinig capaciteit is om op te treden. Maar ook- en daar komt de rol van de gemeenteraad- omdat Geertruidenberg nog wel eens een oogje dicht wil knijpen bij ‘concrete gevallen’. ,,Het gaat dan om emoties die spelen in concrete zaken waarover raadsleden worden aangesproken door burgers.“

Leidend moet het beleid zijn. Pas bij hoge uitzondering mag hiervan worden afgeweken, is het advies van de Rekenkamer. Een ander advies is ook: wanneer er prioriteiten worden gesteld maar er zijn te weinig mensen beschikbaar om te handhaven, stel dan de prioriteiten bij. ,,Wij zien daarin een rol voor de raad”, zei Struiksma.

Ambities
Of de raad de handschoen oppakt is de vraag. Slechts vier van de 19 raadsleden hebben de enquête ingevuld die de rekenkamercommsie had uitgezet. Daar tegenover staat dat de raad al diverse keren extra geld beschikbaar heeft gesteld om de capaciteit te vergroten binnen de gemeentelijke organisatie.Er zou nu nog een gat van 3 fte zijn, berekende Eric van Oosterhout (Keerpunt 74). Volgens wethouder Mike Hofkens blijft dat gat bestaan: ,,Wij hebben kort geleden keuzes in de begroting gemaakt. Daar was u bij.“ Volgens Piet de Peuter van de SVP is het zaak om de ambities bij te stellen: ,,Wij moeten onze ambities afzetten tegen onze capaciteiten”. Hofkens: ,,Daar hebt u een punt.”

Bron: BN De Stem – Marja Klein Obbink 22-11-18