Gemeente meldt vertraging

Bedrijventerrein Gasthuiswaard is het bedrijventerrein dat ligt tegen de kern Geertruidenberg. Sinds dat juli/augustus 2006 het voorontwerp bestemmingsplan voor dit bedrijventerrein ter inzage werd gelegd hebben een aantal bedrijven hun krachten gebundeld binnen de VOG-werkgroep Gasthuiswaard om te komen tot een voor alle partijen optimale opzet.

Na meer dan 4 jaar en veel overleg/ideeën/onvolkomenheden/enz. is dit bestemmingsplan nog steeds niet afgerond. Laatste wapenfeit was de ter inzagelegging van het ontwerp t/m 8 januari 2010. Een ontwerp bestemmingsplan dat na 3,5 jaar overleg nog dusdanig bleek dat we ook als VOG weer een zienswijze meenden te moeten indienen (zie ook onderstaande link naar ingediende zienswijze).

Afgelopen maanden meldde de gemeente (opnieuw) vertraging in de afwikkeling en recentelijk weer. Men meldt dat ‘de zorgvuldigheid voorop staat’ en dat men daarom ‘het onderhavige bestemmingsplan niet september 2010 maar oktober 2010 ter vaststelling zal aanbieden aan de gemeenteraad’.

Pluspunt in dit proces is dat wel gemeld wordt dat er sprake is van vertraging. Iets wat in het verleden niet gebeurde. Opmerkelijk blijft echter dat men na meer dan 4 jaar nog niet in staat is dit bestemmingsplan binnen afzienbare tijd af te werken en dat behoorlijk wat op bedrijventerrein Gasthuiswaard gevestigde bedrijven nog steeds teveel onduidelijk is. De verwijzing naar ‘zorgvuldheid’ is natuurlijk ook prima maar hierbij wel opgemerkt dat men recentelijk in het bestemmingsplan buitengebied nog vermeldde dat de actieve Dongecentrale buiten gebruik zou zijn…….