Gemeente start ook AED-project

Begin 2007 startte de VOG een AED-project waarbij ondernemers in de gelegenheid gesteld werden een AED-apparaat tegen een gereduceerd tarief aan te schaffen. Nog belangrijker daarbij was dat ernaar gestreefd werd dat zoveel mogelijk mensen een AED/reanimatiecursus volgden zodat ze voortaan beter konden reageren wanneer zich een hartfalen in de nabijheid zou voordoen. Destijds vond de gemeente de aanschaf van dergelijke levensreddende apparatuur te duur doch men heeft nu alsnog besloten zelf een AED-project op te starten.

Wekelijks worden in ons land ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. In ongeveer 80% van de gevallen gebeurt dat thuis en 20% vindt plaats op straat, in het openbaar vervoer, op het werk of op het sportveld. Als tijdens een hartaanval niet direct wordt ingegrepen staat één ding vast: het slachtoffer overlijdt. Snelle reanimatie in combinatie met het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) vergroot het overlevingspercentage aanzienlijk.

Ondernemersvereniging VOG onderschrijft de noodzaak van de aanwezigheid van AED’s binnen de gemeente en startte begin 2007 haar eigen AED-project op. Binnen dit VOG-AED-project besloten diverse ondernemers tot aanschaf en ook werden door de VOG AED’s geschonken aan de sportverenigingen binnnen alle kernen. Tennisvereniging LTV in R’veer beschikt sindsdien bijvoorbeeld over een dergelijk apparaat en een 30-tal leden volgden de reanimatiecursus. Om de kennis paraat te houden wordt door hen ook nog ieder jaar een herhalingscursus gevolgd.

De gemeente zag destijds om kostentechnische redenen van de aanschaf van AED’s af maar dit standpunt heeft men nu gelukkig herzien en een project is opgestart met als streven om een gemeentelijk AED-netwerk te realiseren. Afgelopen maanden is men hiermee intern bezig geweest en momenteel worden de reeds in de gemeente aanwezige apparaten geïnventariseerd. Ondernemersvereniging VOG geeft vanzelfsprekend haar volle medewerking/steun aan dit project.