Gemeente wil bedrijf verplaatsen

De gemeente Geertruidenberg en de provincie Noord-Brabant onderzoeken samen met Siemerink of het mogelijk is dit overlast gevende bedrijf te verplaatsen. Doel is wel de tank- en vatenproducent voor Geertruidenberg te behouden.

De betrokken partijen hebben vorige week via een intentieverklaring afgesproken dat er een gezamenlijk te verrichten ‘haalbaarheidsonderzoek’ komt. Siemerink staat aan Centraleweg, de rand van de bebouwde kom van Geertruidenberg. Het bedrijf breidde de afgelopen jaren uit terwijl de woonwijken tegen Siemerink aan groeiden. Bewoners ondervinden vooral lawaaihinder terwijl Siemerink herhaaldelijk handhavingsacties van de gemeente te verwerken kreeg als gevolg van klachten.

In een gezamenlijke verklaring van gemeente, provincie en het bedrijf benadrukt Siemerinkdirecteur Kees De Jong dat het gelegitimeerd is om op de huidige locatie te produceren: “Wij doen ons best om te passen in de regelgeving. Tegelijkertijd moet het bedrijf doordraaien. Belangrijk is dat we met de gemeente en de provincie nu in openheid kunnen kijken naar de toekomst.” Burgemeester Matthieu Meijer: “Siemerink is voor ons als gemeente belangrijk als werkgever en als onderdeel van de lokale en regionale economie. Het gaat erom dat het bedrijf ook door kan werken op een plek die voor iedereen gewenst is.”