Gemeentelijke aanbestedingen lokaal

De openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 10 maart 2015 meldt het volgende:

Onderwerp:
Het informeren van lokale bedrijven over aanbestedingen
Besluit:

  1. Alle enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen met een waarde vanaf €10.000,- te publiceren op de gemeentelijke website. Bij calamiteiten of acuut gevaar van de veiligheid kan afgeweken worden van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
  2. In de Langstraat, op de gemeentelijke pagina, permanent een verwijzing opnemen naar de gemeentelijke website waar deze aanbestedingen gepubliceerd worden.
  3. Het publiceren van onderhandse aanbestedingen te implementeren in het inkoopbeleid, inkoophandboek en inkoopformulier.
  4. Het gewijzigde inkoopbeleid vast te stellen.
  5. In te stemmen met de Raadsinformatiebrief met kenmerk ADV/SC/1401.
  6. Een jaarlijks contactmoment organiseren tussen de lokale ondernemers en de ambtelijke organisatie.

Noot van de redactie: Zie onderstaande link naar berichtgeving uit 2010 over dezelfde materie