Gemeenten in ban van krimp

* Zie ook de links naar andere artikelen die afgelopen weken op vogweb.nl zijn gepubliceerd naar aanleiding van deze cijfers *


Moeten er de komende jaren extra huizen gebouwd worden? Hoe verhoudt zich de werkloosheid tot elders in de regio en is er nog wel voldoende bedrijfsgrond in Rucphen beschikbaar? Het zijn slechts een paar van de vele vragen die aan bod komen in het sociaal-economische profiel dat van alle achttien gemeenten in de regio is opgesteld en deze week naar de diverse gemeentebesturen is gestuurd.

En dat is wel handig, met de gemeenteraadsverkiezingen in maart in het vooruitzicht. De profielen (achttien boekwerkjes van gemiddeld 35 bladzijden) zijn gemaakt door de Kamer van Koophandel West-Brabant, in samenwerking met het Sociaal Economisch Samenwerkingsverband West-Brabant (SES). “Natuurlijk willen we op deze manier meer aandacht voor economische zaken krijgen”, zegt beleidsadviseur Juri Heise van de Kamer. “Maar de keuzes die gemeenten daarin na de verkiezingen maken, is uiteraard aan hen. Wij dragen slechts bouwstenen voor dat beleid aan. Sociaal-economische feiten die we voor alle afzonderlijke gemeenten op een rijtje hebben gezet.

“Wat opvalt in alle analyses is de steeds nadrukkelijkere rol die de bevolkingskrimp gaat spelen. In vrijwel iedere gemeente – Breda uitgezonderd – loopt het inwonertal de komende decennia terug. “En dat is iets waar die gemeenten rekening mee moeten houden. Het vraagt ook om extra afstemming in de regio. Waar ga je nog bouwen en welke huizen of appartementen bouw je dan”, zegt Jack de Crom van het SES.Met die samenwerking gaat het eindelijk de goede kant op, zegt De Crom. “Soms gaat het nog wat moeizaam, iedere gemeente heeft tenslotte ook zijn eigen belangen. Maar het bewustzijn dat je het niet alleen kunt is er.”

Wat verder opvalt, is de marginale rol die het openbaar vervoer bij het vervoer van mensen naar hun werk speelt. Welgeteld twee procent pakt daarvoor de bus of trein. Heise: “Daar valt nog veel te winnen. Temeer omdat in veel gemeenten tweederde van de beroepsbevolking elders werkzaam is. Het gaat dus om grote hoeveelheden mensen.”