Gemeenten leggen lasten bij bedrijven

Een aantal gemeenten is van plan extra inkomsten binnen te halen door lasten vooral neer te leggen bij het bedrijfsleven. Dat blijkt uit een onderzoek van het opinieblad Forum van VNO-NCW.

Veel gemeenten die vorig jaar bij het aantreden van nieuwe colleges van B&W nog lieten weten de lasten niet op te schroeven, komen daar nu al op terug, aldus de werkgeversorganisatie.

VNO-NCW heeft bij 20 gemeenten onderzocht wat de colleges van burgemeester en wethouders voorstellen aan hun raad op het gebied van de onroerendezaakbelasting (OZB). Daarbij ligt de focus op het tarief dat voor ondernemers de grootste rol speelt, dat voor eigenaren van niet woningen.