Gemeenten niet ondernemend genoeg

Ondernemers vinden gemeenten niet ondernemend genoeg. Gemeenten moeten zich meer richten op het behoud van bestaande bedrijven, het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en het stimuleren van ondernemerschap om daarmee te zorgen voor een diversiteit aan bedrijfstakken.


Ondernemers geven een 6,7 aan het gemeentelijke ondernemingsklimaat in Nederland. Bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de bedrijfslocatie scoren het hoogst. Dat blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM onder 2000 ondernemers. De kwaliteit die gemeenten bieden in dienstverlening en voorlichting, maar ook de zorg voor passende bedrijfshuisvesting en een evenwichtige arbeidsmarkt het laagst. Tweederde van de ondervraagden vraagt verbetering op de laatste vier genoemde aspecten.

Gemeenten moeten meer betrokken zijn bij ondernemers. Zo zouden zij werkgevers en werknemers bij elkaar kunnen brengen en meer moeten meedenken. Ondernemers willen ook beter en eerder geïnformeerd worden over zaken die relevant zijn voor hun bedrijf. Zoals veranderingen in wetgeving en subsidieregelingen, maar ook infrastructuur en andere plannen van de gemeente. Ondernemers denken daarbij aan het houden van bijeenkomsten of informatie verstrekken via internet. Tevens zien zij graag binnen de gemeente een aanspreekpunt voor ondernemers.

Rondom regelgeving komen ook wensen ter verbetering naar voren: eenvoudigere en geen tegenstrijdige regels. Correcte en consistente toepassing van regels is waar het volgens de ondernemers nu nog al eens aan schort. Tevens kan de afhandeling van vergunningsaanvragen sneller.