Gemeenteraad smijt deur dicht voor windmolens

Geertruidenberg definitief dicht voor windmolens op het eigen grondgebied. 

Donderdagavond wijdde de gemeenteraad er weinig woorden aan. De structuurvisie geeft aan dat er tot 2030 geen turbines komen en dat blijft zo.

Daarmee kunnen de windmolenplannen van RWE/Innogy en ontwikkelaar Renewable de prullenbak in. RWE/Innogy wilde vijf turbines op het terrein van de Amercentrale in Geertruidenberg, terwijl Renewable ging voor negen windmolens in de polder bij Raamsdonk. Met name onder de Raamsdonkers was er ongerustheid over de mogelijke komst van turbines.

Manifest Jan Terlouw

Al eerder hadden B en W besloten geen windmolens te willen. Binnen het college was alleen GroenLinks-wethouder Kevin van Oort voorstander van windenergie.

De politiek maakte er niet eens een bespreekpunt van. Onder aanvoering van Berrie Broeders (CDA) werden de windmolens met een ruime meerderheid van tafel geveegd. Eric van Oosterhout (GroenLinks) was teleurgesteld dat de raad de turbines niet als discussiepunt zag. “Heel veel politieke jongerenorganisaties hebben het manifest van Jan Terlouw over een duurzame toekomst ondertekend. Alleen al het niet-bespreken van dit onderwerp is ongepast en respectloos richting volgende generaties.”

‘We hebben al een centrale’
Mirjam de Groot (PvdA) maakte duidelijk waarom dat ze niets ziet zitten in windmolens. “We hebben al een centrale en hoogspanningslijnen. Windmolens en duurzaamheid zijn belangrijk, maar ook andere gemeenten kunnen daarin hun verantwoording nemen.”

Namens RWE/Innogy deed projectontwikkelaar Anne Struijs nog een poging de politiek tot beweging te brengen. “De kostprijs voor zon- en windenergie daalt enorm en er ontstaan steeds meer kansen voor verduurzaming van onze energievoorziening. Wind is momenteel een van de werkpaarden om de doelen van 2020 te halen. Dat is ook hard nodig: het Parijse klimaatakkoord, ons nationale energieakkoord en de provinciale winddoelstelling stellen zeer ambitieuze eisen.”

Onvermurwbaar
De raad bleek onvermurwbaar. Joop Heesters (Keerpunt’74) stelde aan Struijs de vraag waar ze vandaan komt. “Utrecht”, was haar antwoord. Heesters: “Dat bedoel ik.” Of de windmolens echt niet ooit in Geertruidenberg zullen landen, is desondanks niet helemaal zeker. B en W wijzen op het feit dat de provincie bevoegd is om gebieden aan te wijzen. Dit kan in het geval Brabant niet voldoet aan de landelijk opgelegde taak om windenergie te realiseren. “Dan zijn we de regierol kwijt”, aldus het college.

Bron: BN De Stem