Gemeentewerf illegaal!? Dwangsom provincie

De gemeentewerf, de brandweerkazerne en het depot voor klein gevaarlijk afval (KGA) aan de Julianalaan 103a in Raamsdonksveer zijn illegaal. De Provincie heeft voor de locatie geen vergunning afgegeven. De Provincie heeft de gemeente Geertruidenberg een dwangsom opgelegd. Voor de tijd dat ‘Julianalaan 103a’ toch in werking is zonder vergunning, moet de gemeente een boete betalen.

De locatie valt, vanwege het KGA-depot, onder de noemer ‘afvalverwerking’. Voor afvalverwerkingslocaties worden door de Provincie tijdelijke vergunningen afgegeven. De nieuwste vergunning voor de Julianalaan in Raamsdonksveer laat echter erg lang op zich wachten. „Na het indienen van de aanvraag voor een nieuwe vergunning, verzocht de Provincie ons om aanvullende gegevens“, zegt wethouder van Milieu Louise Laurijssen. „Dat is een normale gang van zaken. Ik kan niet precies zeggen om wat voor gegevens het ging, maar ze zijn in ieder geval verstrekt.“

Vervolgens hoorde de gemeente drie maanden lang niets van de Provincie, zegt de wethouder. „En nu willen ze extra aanvullende gegevens, over geluidsnormen.“ Laurijssen meent dat een tweede verzoek om gegevens erg ongebruikelijk is. „Het zal te maken hebben met verscherpte regelgeving.“ Momenteel wordt hard gewerkt aan het op papier krijgen van alle informatie „Dat is lastig omdat op de locatie ook de brandweer is gevestigd. Die moet ’s nachts uitrukken. En ’s nachts mag je minder geluid produceren. Ook de aan- en afvoer van de strooiwagens wordt onderzocht“, aldus de wethouder.

De gemeente Geertruidenberg heeft de Provincie verzocht af te zien van de dwangsom. „We zijn druk doende alles in orde te maken om alsnog een vergunning te krijgen.“ Laurijssen gaat er van uit dat die vergunning er komt en dat de dwangsom wordt ingetrokken. „We hebben nog geen antwoord ontvangen van de Provincie, maar ook geen tweede bericht over een dwangsom“, aldus de wethouder.