Gesprekken centrumontwikkeling R’veer

Nadat november 2005 de laatste bijeenkomst was van de klankbordgroep centrumvisie Raamsdonksveer volgde augustus 2006 een voorstel van het college aan de raad. Februari 2007 volgde vervolgens de opdrachtverstrekking aan H&S adviseurs ten bate van het opstellen van een plan van aanpak voor het centrum van Raamsdonksveer inclusief het zoeken naar geschikte marktpartijen.

Alvorens H&S adviseurs komt tot een plan van aanpak worden momenteel gesprekken gevoerd met oa politiek en belanghebbenden. Met het bestuur van ondernemersvereniging VOG – een collectief van 331 ondernemers uit de gemeente Geertruidenberg – heeft recentelijk daarom ook een dergelijk informatief gesprek plaatsgevonden. Gesprek was constructief en open waarbij vooral de realistische, zakelijke en gewenste slagvaardige aanpak opviel. Wanneer het niveau van het gesprek illustratief is voor het beoogde eindresultaat dan lijkt het erop dat er nu toch echt iets constructiefs gaat gebeuren om te komen tot een attractief en levensvatbaar centrum.

Meer informatie over H&S adviseurs en gedane projecten is te vinden op hun website: www.hs-adviseurs.nl.