Gesteggel over geluid bij bedrijven

De VOG (Verenigde Ondernemers Geertruidenberg) tekenen bezwaar aan tegen de bouwplannen voor het Oranjebastion, een deelproject van Dongeburgh. Volgens de ondernemers heeft de gemeente bij de plannen niet goed rekening gehouden met de nabijheid van bedrijventerrein Gasthuiswaard.

“We verwachten dat bestaande én toekomstige bedrijvigheid schade zal ondervinden van het bastion”, zegt Henk Adriaanse, VOG-voorzitter. “De bebouwing komt te dicht bij bedrijven, dat levert straks problemen op.” De VOG denkt dat bedrijven op het terrein overlast kunnen veroorzaken voor de ‘buren’. Als de toekomstige bewoners van het Oranjebastion klagen over geluid of stank, kan dat gevolgen hebben voor de bedrijven in het gebied. Volgens de VOG staan zeker twee bedrijven te dicht bij de geplande locatie voor het Oranjebastion. Zowel Van Oudenallen als de Dongecentrale zou dichter bij het bastion komen dan richtlijnen van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) toestaan. De gemeente heeft echter onderzoek naar beide bedrijven uit laten voeren, en concludeert dat er geen overschrijding van normen plaatsvindt. De Regionale Milieudienst constateert dat Van Oudenallen het maximale geluidsniveau bij het bastion niet overtreedt. Het Oranjebastion komt niet dichter bij de Dongecentrale dan bestaande bebouwing, dus is ook die afstand volgens de gemeente acceptabel. Het bastion, dat in de hoek tussen Westtangent en Oudenallen komt, telt 126 woningen. De bouw moet in september starten.