Goed bewapend tegen ziekte of ongeval

Arbeidsongeschiktheidspolis keert niet altijd uit: let goed op de voorwaarden


Checklist aov

  • Let op duur wachttijd tot uitkering
  • Loop de uitsluitingen na
  • Wordt het verzekerd bedrag geïndexeerd?
  • Is er een inkomenstoets of correctiebepaling?
  • Checklist aov
  • let op duur wachttijd tot uitkering
  • Loop de uitsluitingen na
  • Wordt het verzekerd bedrag geïndexeerd?
  • Is er een inkomenstoets of correctiebepaling?
  • Hoed u voor mogelijk onheil.

**********************************************************

Na ruim 25 jaar in loondienst wil Henk Bakker* (53) voor zichzelf beginnen als IT-consultant. Het zijn niet zijn eerste schreden op het ondernemerspad. Vorig jaar heeft hij met zijn vrouw een webshop in computerbenodigdheden opgericht. Omdat deze winkel nog onvoldoende oplevert om van rond te komen en zijn vrouw geen overige inkomsten geniet, wil Bakker zich graag indekken, mocht hij arbeidsongeschikt raken.

Het aanbod aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (aov’s) is echter zo groot dat hij het spoor bijster raakt. Hij wint advies in bij Jack van Dongen, onafhankelijk financieel planner en vestigingseigenaar bij Your Financials in Raamsdonksveer. Van Dongen brengt eerst de inkomsten en vaste lasten van het echtpaar in kaart. Zijn cliënten hebben wel wat spaargeld, maar kunnen het daar maximaal drie maanden van uitzingen. ‘Dat is niet voldoende als u langere tijd uit de running bent’, concludeert Van Dongen.

Op basis van de inkomensprognose van Bakker en uitgaand van volledige arbeidsongeschiktheid komt hij uit op een verzekerd bedrag van euro 75.000 per jaar.

Bakker kan, tegen extra kosten, het verzekerde bedrag jaarlijks laten aanpassen aan de inflatie. Maar omdat de verzekeringsduur relatief kort is en de webwinkel waarschijnlijk aanvullende inkomsten genereert, vindt Van Dongen dat niet nodig.

Veel verzekeraars houden zich het recht voor de uitkering te verlagen als de verzekerde tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid extra inkomsten geniet of de voorgaande jaren minder verdiende dan het verzekerde bedrag. Dat is voor Bakker te onzeker, omdat zijn inkomsten nogal onvoorspelbaar zijn. Hij wil een polis zonder inkomenstoets of correctiebepaling.

Een ander heikel punt is de wachttijd die veel verzekeraars hanteren. Wie arbeidsongeschikt raakt, moet eerst zelf een bepaalde periode overbruggen voor de verzekeraar de portemonnee trekt. Gezien Bakkers geringe buffer adviseert Van Dongen een wachttijd van maximaal drie maanden.

Bakker moet ook kiezen tussen een polis op basis van beroepsaansprakelijkheid, gangbare of passende arbeid. Van Dongen adviseert de eerste optie. ‘U maakt dan aanspraak op een uitkering als u uw huidige vak niet meer kunt uitoefenen. Bij een aov op basis van passende arbeid betaalt de verzekeraar niet uit als u nog binnen uw eigen sector aan de slag zou kunnen, ook als er daar geen werk is.’

Een polis op basis van gangbare arbeid is ronduit onvoordelig, stelt Van Dongen. ‘Deze keert uitsluitend uit als u helemaal niet meer in staat bent te werken. U kunt dan gedwongen worden heel ander werk te accepteren, bijvoorbeeld pompbediende.’ Bakker deelt de visie van zijn adviseur.

Tot slot loopt Van Dongen de lijst met uitsluitingen door. Voor sommige verzekeringen zijn vrij gangbare aandoeningen als een burn-out of rugklachten al reden om niet uit te keren. Bij de polis die Van Dongen voorstaat, blijft de lijst beperkt tot verwijtbare zaken als een ongeluk als gevolg van overmatig alcoholgebruik. Bij deze polis heeft Bakker een goed gevoel.