Gratis ‘Geldboek voor ondernemers’

Vaak hebben ondernemers die failliet een gebrek aan financieel inzicht en geen controle over hun inkomsten en uitgaven. Dat stelt het Nibud bij de uitgave van het gratis ‘Geldboek voor Ondernemers’. Volgens het Nibud gaat het vaak mis doordat de privéfinanciën en zakelijke financiën niet goed gescheiden worden.

Het doel van het Geldboek is ervoor te zorgen dat ondernemers niet alleen naar grote bedrijfsmatige zaken kijken, zoals een ondernemingsplan of een liquiditeitsbegroting, maar ook rekening houden met hun persoonlijke financiële situatie. Het Geldboek voor Ondernemers biedt hierbij hulp door specifieke informatie voor (startende) zzp-ers te bundelen. Onder andere over belastingen, bedrijfskosten, subsidies, financiële problemen en inkomensondersteunende maatregelen.

‘Ondernemers met een laag inkomen komen voor veel meer regelingen, zoals de zorgtoeslag en de huurtoeslag, in aanmerking dan ze zich bewust zijn. Zo is het ook als zelfstandige mogelijk om bij de gemeente een verzoek in te dienen voor belastingkwijtschelding,’ aldus het Nibud. Het vernieuwde Geldboek voor Ondernemers is een gezamenlijke uitgave van het Nibud, de Kamer van Koophandel, Zuidweg & Partners en het ministerie van Economische Zaken.