‘Groei’ economie ligt genuanceerder

In de media werd met name bericht dat de economie in het derde kwartaal met 0,1 procent groeit. Dit cijfer nuanceert het CBS echter als volgt ten opzichte van een jaar eerder:

  • de economie krimpt met 0,6 procent
  • de investeringen zijn 3,0 procent lager
  • de uitvoer is 2,1 procent hoger
  • de consumptie door huishoudens is 2,3 procent lager
  • en zijn er 160 duizend banen minder

Verdere afname consumptie
Huishoudens hebben in het derde kwartaal 2,3 procent minder besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. De consumptie krimpt nu al tweeënhalf jaar achtereen. Net als in eerdere kwartalen gaven huishoudens vooral minder uit aan duurzame goederen zoals auto’s, kleding en meubelen. Ook aan voedingsmiddelen, energie en brandstoffen werd minder uitgegeven.

Groot banenverlies
In het derde kwartaal van 2013 waren er 160 duizend banen van werknemers minder dan in het overeenkomstige kwartaal van 2012. Dit is een daling van 2,0 procent en tevens het grootste banenverlies sinds het begin van de reeks in 1995. Het verlies is met 31 duizend banen het grootst in de bouwnijverheid. Opvallend in het derde kwartaal is de grote daling bij de zorg, waar het aantal banen in een jaar tijd met 30 duizend afnam. Vooral binnen de kinderopvang en de thuiszorg verdwenen banen.

Bekijk de volledige cijfers op cbs.nl.