Groei economie tot 2014 met 2% jaarlijks

De economische groei in Nederland zal de komende jaren lager uitkomen dan we de afgelopen jaren gewend waren. Voor Nederland komt dit vooral door een minder sterk groeiend arbeidsaanbod. Tot en met 2014 groeit de Nederlandse economie naar verwachting met gemiddeld 2% per jaar.

Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde Rabobankstudie “De conjunctuur voorbij: De economie tot en met 2014” . Ramingen voor langere perioden kennen grote onzekerheden, daarom zijn in deze studie verschillende scenario’s uitgewerkt. De uitkomsten van deze scenario’s bieden houvast om de huidige ontwikkelingen in de economie beter te duiden.