Groeistuip voor werkgelegenheid in West-Brabant

maar bedrijventerrein worden schaars


De werkgelegenheid in West-Brabant heeft de afgelopen twee jaar een inhaalslag gemaakt. Liep de economie in deze streek tussen 2014 en 2016 achter op de andere drie delen van de provincie, nu is de groei ‘ongeveer gelijk’. Daarmee lijkt de economische pijn van massa-ontslagen zoals bij Philips Morris in Bergen op Zoom verdwenen te zijn.

Dat blijkt uit het stuk Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen 2019, dat Gedeputeerde Staten hebben gepresenteerd.

Logistiek doet het overal goed
Het gaat vooral goed met de logistiek en de groothandel. Die sectoren laten in alle delen van de provincie een grote banengroei zien. Maar er duiken verschillen op, wanneer het om andere bedrijfstakken gaat. Zo ziet West-Brabant banen verdwijnen in de high tech en bij bedrijven die zich richten op veiligheid, gezondheid en milieu. Dat soort bedrijven groeit vooral in en rond Eindhoven. De groei in West-Brabant zit ‘m vooral in de chemie, recycling en nutsbedrijven.

Snel ontwikkelen
Bedrijven die zich in deze regio willen vestigen hebben het nog niet makkelijk. Zo is er in West-Brabant ‘een beperkt aanbod aan direct uitgeefbare grootschalige kavels’. Reden voor het provinciebestuur om te pleiten voor een snelle ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk. Daar vlakbij constateren Gedeputeerde Staten ook een tekort aan ruimte op het terrein van zeehaven Moerdijk.

Terwijl er een tekort dreigt aan grote kavels, blijft er veel ruimte onbenut op bestaande bedrijventerreinen. Zo is vooral in West-Brabant en Noordoost-Brabant de herontwikkeling van verouderde complexen nog niet opgepakt. In deze streek gaat het om 108 hectare die ligt te wachten op een opknapbeurt.

Afname van de dynamiek
Een tekort aan direct uitgeefbare bedrijfskavels kan in sommige gevallen leiden tot een ‘afname van de economische dynamiek’, waarschuwde de Bredase wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling. D66) eerder dit jaar. Enkele weken bleek dat de stad zo goed als helemaal door zijn bedrijventerreinen heen is. Met pijn en moeite kan de gemeente dit jaar nog 1,1 hectare aan bedrijfsgrond uitgeven.

Bron: BN De Stem – Nico Schapendonk 06-11-19