Groen licht voor fusie zorgorganisaties

De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring hebben groen licht gekregen van hun ondernemingsraden en cliëntenraden.

Een impressie van de nieuwe Riethorst in Geertruidenberg. De organisatie wil fuseren met de Volckaert en Schakelring. © architect Sander van Sambeek

Drie grote zorgorganisaties in de regio kunnen aan de slag met hun fusieplannen. 

De Riethorst Stromenland is voornamelijk actief in Geertruidenberg, Oosterhout en het Land van Heusden en Altena, Volckaert heeft locaties in Dongen en Oosterhout. Schakelring opereert meer in de regio Waalwijk en Tilburg. Begin juli maakten de drie partijen bekend een fusie te willen onderzoeken. Nu er een positief advies van de ondernemingsraden en cliëntenraden ligt, kan het fusieplan verder worden uitgewerkt.

De zorgorganisaties praten al tien jaar over vormen van samenwerking. Enkele jaren geleden werd een gezamenlijk behandelcentrum geopend, een loket dat verwijst naar specialisten van de drie zorginstanties. Zo heeft De Riethorst Stromenland de ziekte van Huntington als expertise en is Schakelring gespecialiseerd in Parkinson.

Voor clienten verandert er met een fusie weinig. ,,De zorglocaties blijven, mensen kunnen daar blijven wonen”, gaf Mireille de Wee, bestuurder van De Riethorst Stromenland, eerder aan in deze krant.

Met het samenvoegen van De Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert ontstaat een organisatie met ruim 3.000 medewerkers. In oktober zullen de bestuurders en raden van toezicht hun handtekening zetten onder een intentieovereenkomst. Daarnaast wordt de komende maanden met medewerkers gesproken over de ambitie om te fuseren. Vervolgens wordt ook officieel toestemming gevraagd bij de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Bron: BN De Stem Sjoerd Marcelissen 04-09-18,