Grontmij vraag advies ondernemers

De gemeente Geertruidenberg is van start gegaan met het actualiseren van de economische visie van de gemeente. Het doel van de nieuwe visie is de ontwikkelingsmogelijkheden van Geertruidenberg en de daar gevestigde bedrijven optimaal te benutten.

Grontmij begeleid het proces voor de gemeente en inmiddels is een online enquête gehouden (met 300 respondenten). Ook is met zo’n vijftig bedrijven en instellingen gesproken over hun kijk op economie in Geertruidenberg. De bedrijventerreinen zijn daarbij echter nog relatief onderbelicht geweest en voor een goed beeld van de huidige situatie + de wensen van bedrijven stelt Grontmij extra informatie op prijs.

De vraag van Grontmij is dan ook: ‘Wat kan er volgens u verbeterd worden op het bedrijventerrein om het vestigingsklimaat te versterken?‘ U kunt daarbij aan velerlei zaken denken, bijvoorbeeld bereikbaarheid, parkeren, uitbreidingsmogelijkheden van uw bedrijf, voorzieningen op het terrein, veiligheid, samenwerking.

U kunt uw reactie mailen naar Peter Bergmans van Grontmij (peter.bergmans@grontmij.nl). Verzoek wel om uiterlijk maandag 15 juni te reageren.