Groot belang MKB voor economie

Het belang van het mkb voor de economie is bekend, maar hoe groot is dat belang? Er zijn veel meer MKB-bedrijven dan grote bedrijven maar ze zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. De Europese Commissie heeft eerder statistieken gepubliceerd en daaruit kan het cijfermatig groot belang van het mkb voor de Nederlandse economie geconcludeerd worden.

Grote bedrijven (> 250 werknemers) maken in Nederland 32,7% van de werkgelegenheid uit. Middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) 17%. Het mkb neemt dus 50,3% van de werkgelegenheid voor zijn rekening: kleine bedrijven (10-49 werknemers) voorzien 21,1% van de werkgelegenheid en micro-ondernemingen (< 10 werknemers) maar liefst 29,2% van de werkgelegenheid!

Nog wat kerngegevens van het MKB (2007):

  • Aantal actieve MKB ondernemingen: 786.000
  • Werknemers in totaal (exclusief overheid): 7,4 miljoen
  • Werknemers in MKB: 4,4 miljoen (3,9 miljoen in 2010!)
  • Omzet totaal bedrijfsleven: € 1394,6 miljard
  • Omzet midden- en kleinbedrijf: € 817,2 miljard
  • 99.7 % van het totale bedrijfsleven valt onder de categorie MKB.
  • Iets meer dan 50% van het MKB is kleiner dan 10 werknemers.

Het midden- en kleinbedrijf zou meer beschermd mogen worden om in de toekomst de belangrijke rol te kunnen blijven vervullen van garantiegever van werkgelegenheid, broedkamer van nieuw ondernemerschap en basis van innovatie.