Grootste krimp achter de rug

De Nederlandse economie gaat in 2009 met een reële krimp van 6% door een diep dal. Het bedrijfsleven heeft te maken met binnen- en buitenlandse vraag­uitval en huishoudens worden getroffen door forse vermogensverliezen en oplopende werkloosheid. Omdat ook volgend jaar nog een kleine krimp te verwachten valt, zal het totale verlies aan inkomen per hoofd van de bevolking sinds het begin van 2008 op ruim 7% uitkomen.

Het goede nieuws is dat de Nederlandse economie met een bijzonder slecht eerste kwartaal naar verwachting de grootste krimp achter de rug heeft. Dat staat in het 12 juni verschenen Economisch Kwartaalbericht van de Rabobank.

Maar één zwaluw maakt nog geen zomer. De Nederlandse economie heeft last van harde tegenwind. Door de sterk afgenomen wereldhandel vertoont de groei van de uitvoer in Nederland sinds november 2008 al vijf maanden op rij dieprode cijfers. Bovendien is in het eerste kwartaal van dit jaar 10% minder geïnvesteerd dan een jaar eerder en wordt voor heel 2009 een forse krimp van 15% verwacht, aldus de Rabo-economen. Consumenten houden hun hand op de knip en sparen een groter gedeelte van hun inkomen uit onzeker­heid over hun (financiële) toekomst. Ook de overheidsfinanciën verslechteren. De oplopende werkloosheid, afnemende bedrijfswinsten en de extra uitgaven om de economie te stimuleren zorgen ervoor dat het begrotingstekort dit en volgend jaar fors verder zal oplopen.

Toch wordt langzaam maar zeker de hoop gevestigd op bemoedigende signalen, vooral uit de Verenigde Staten. Wetend dat in de economie één zwaluw nog geen zomer maakt, denken de Rabo-economen dat het nog te vroeg is om op grond van de recente positieve geluiden het einde van de huidige recessie in te luiden.