Grote steun voor alternatieve afslag Hooipolder

“Het is technisch haalbaar“, stelt Michiel Som namens ZLTO, Platform Raamsdonk, Hooipolder Minus Plus, Julianalaan en Beethovenlaan Raamsdonksveer.

IPTCBron Ron Magielse / het fotoburo;Ron Magielse raamsdonksveerfoto : ron magielse aanschuiven voor de verkeerslichten in de spits bij knooppunt hooiploder;raamsdonksveer;nederland © Ron Magielse / het fotoburo

Het plan voor een alternatieve afrit bij knooppunt Hooipolder kan op grote steun rekenen van alle belangengroepen in Raamsdonk en Raamsdonksveer. “Het is technisch haalbaar“, stelt Michiel Som namens ZLTO, Platform Raamsdonk, Hooipolder Minus Plus, Julianalaan en Beethovenlaan Raamsdonksveer.

In de huidige plannen van Rijkswaterstaat vervallen de op- en afrit bij de watertoren. In plaats daarvan komt er een nieuwe constructie bij Statendam (A59), een verbindingsweg voert auto’s door de polder van Oosterhout naar Raamsdonksveer. Deze weg leidt tot veel weerstand, omdat een flink stuk groen doorsneden wordt. Ook komt het asfalt op een boogscheut van De Kloosterhoeve, een centrum waar 52 Huntington-patiënten verblijven.

Vandaar dat de gemeente enkele weken geleden een alternatieve op- en afrit presenteerde: dichter op knooppunt Hooipolder en met een veel kortere verbindingsweg naar de rondweg bij Raamsdonksveer.

‘Ons eigen geld‘
Nadeel zijn wel de extra kosten. Het alternatief kost 26 tot 38 miljoen euro meer. Hierover gaat wethouder John van Vugt met het rijk en Rijkswaterstaat in gesprek. “Schrik niet van die hoge bedragen en wees niet terughoudend, is onze boodschap aan de politiek“, meent Som. “Waarschijnlijk kan de alternatieve afrit voor minder, maar Rijkswaterstaat heeft zich niet met de berekeningen bemoeid.“ Daarnaast wijst hij op een eerdere rekensom van het ministerie. Doordat de op- en afrit bij de watertoren vervallen, moeten veel inwoners van Raamsdonksveer en Geertruidenberg extra kilometers rijden. Dit laatste zorgt voor meer benzinegebruik en dus meer accijnsinkomsten die naar de landelijke schatkist gaan. “Het maakt onomstotelijk duidelijk duidelijk dat wij, de gemeente Geertruidenberg, met onze 21.500 inwoners en zijn ondernemers de komende decennia de maatschappelijke kosten moeten betalen. Daarom hoeven we ons niet bescheiden op te stellen als wij bij de provincie en de minister geld vragen. Het is in feite ons eigen geld.“

Sluipverkeer
Eerder maakte het Rijk bekend dat Hooipolder sneller dan eerst gepland wordt aangepakt. Al in 2022 gaat de schop in de grond. Er komt een verbindingsboog vanuit Zonzeel (A59) naar Gorinchem (A27). “Er zijn voordelen voor de doorstroming op de snelwegen zelf, maar de regionale bevolking ondervindt de nadelen.“ Zo gaat het sluipverkeer in Raamsdonk en Waspik toenemen. Som: “De alternatieve afrit zorgt al voor een afname van 10 procent, maar in combinatie met belemmerende maatregelen kan dit 30 procent worden.“

Bron: BN De Stem – Sjoerd Marcelissen 18-12-18