Grote verschillen in lokale lasten

De lokale lasten voor bedrijven verschillen in Nederland enorm per gemeente. Het verschil in kosten kan oplopen tot in de tienduizenden euro’s.

Dit blijkt uit een eerste verkennend onderzoek van Panteia onder 38 grote gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat naast de omvang er ook een enorme variëteit is in de grondslagen van de heffingen die gemeenten bedrijven opleggen, zowel binnen een gemeente als tussen gemeenten. Dit maakt het voor bedrijven onoverzichtelijk, verwarrend en moeilijk te begrijpen. Zeker voor bedrijven die vestigingen hebben in verschillende gemeenten.

Panteia heeft de hoogte van lokale lasten voor bedrijven in kaart gebracht. De kosten zijn verzameld uit de gemeentelijke verordeningen van de achtendertig grootste gemeenten over het afgelopen jaar. In het onderzoek is ook een vergelijking tussen een klein, middelgroot en groot bedrijf opgenomen dat een indruk geeft van de omvang van kosten indien in één jaar: de OZB wordt betaald, een verbouwing wordt uitgevoerd en een evenement wordt gehouden. Uit deze vergelijking blijkt dat voor het kleinbedrijf Alkmaar de goedkoopste gemeente is en Amersfoort de duurste gemeente. De totale kosten aan heffingen lopen uiteen van € 2.700 tot € 6.500. Voor het middelgroot bedrijf geldt dat Breda de goedkoopste gemeente is en Sittard de duurste. Kosten variëren van € 17.000 tot € 40.000. Voor het grootbedrijf is Ede de goedkoopste gemeente en Rotterdam de duurste. De omvang van de kosten ligt voor het grootbedrijf tussen € 35.000 en € 76.000. Vooral in een tijd dat bedrijven met moeite overleven vallen dergelijke verschillen moeilijk uit te leggen. Dit soort overmatige heffingen gaan immers ten koste van het bedrijfsresultaat.