Wordt Halve Zolenlijntje weer een goederenspoor?

Om te voorkomen dat het te druk wordt met goederentreinen op het spoor in Brabant.

het Halve Zolenlijntje. © Dolph Cantrijn

moet het tracé van de Halve Zolenlijn op termijn weer in gebruik worden genomen.

Dat zegt Ben Maas, PvdA-lid van Provinciale Staten. Hij bevestigt dat het om een serieus idee gaat, al hebben Gedeputeerde Staten het plan intussen als ‘overbodig’ afgeschoten.

Beschouw het maar als een ‘stip op de horizon’, zegt het uit Netersel afkomstige Statenlid. ,,Als je ziet wat er aan logistieke capaciteit wordt bijgebouwd in Nederland, dan is het bijna onvermijdelijk dat je op zoek moet naar ruimte. De Betuweroute loopt vol, er komt steeds meer over de Brabantroute… De vraag is hoe lang dat nog houdbaar is’’, aldus Maas.

Het idee om het tracé van de Halve Zolenlijn als alternatief op de agenda te zetten, kreeg de sociaal-democraat na gesprekken met ‘mensen in de buurt’. Het traject, ook wel bekend als de Langstraatspoorlijn, zou speciaal worden bestemd voor goederentreinen die niet harder rijden dan 60 km/u.

Het provinciebestuur reageert diplomatiek op Maas’ voorstel: ,,We waarderen uw suggestie.’’ Om daar meteen aan toe te voegen dat er wel degelijk wat haken en ogen aan het project zitten: ,,Tussen Oosterhout en ’s-Hertogenbosch ligt er geen bestaande spoorlijn meer.’’

Bovendien is de Betuwelijn speciaal aangelegd als treinverbinding tussen oost en west. ,,Om deze reden is de Halve Zolenlijn overbodig’’, vinden Gedeputeerde Staten.

Toch laat Maas zich door die afwijzing niet uit het veld slaan. ,,Natuurlijk weet ik ook wel dat er delen van de Halve Zolenlijn zijn verdwenen en dat niet iedereen de aanleg van een nieuw spoor op dit traject zal omarmen’’, zegt het Statenlid. ,,Maar als de hoeveelheid goederentreinen verdubbelt, dan is het toch handig wanneer we een tracé achter de hand kunnen houden? De Halve Zolenlijn biedt ruimte aan twee sporen. Dat biedt toch een mooi vergezicht?’’

Het idee van Maas is niet zo ver gezocht als het lijkt. Een deel van het spoor is namelijk nog steeds in gebruik. Vanaf Hooge Zwaluwe rijdt er regelmatig een goederentrein op lage snelheid naar Oosterhout. Maar daarna is het op. Al is het maar omdat er bij Geertruidenberg geen treinbruggen meer zijn over de Amertak en de Donge.

De lijn werd tussen 1886 en 1890 aangelegd. Met name schoenen en andere leerproducten werden uit de Langstraat naar Lage Zwaluwe vervoerd. Daar werden ze ingescheept voor Rotterdam. De Halve Zolenlijn is nu vooral populair als fietsroute, die dwars door bijzondere natuurgebieden loopt.

Bron: BN De Stem