Handhaven bermparkeren aangekondigd

De gemeente Geertruidenberg bericht op haar site het volgende:

Wij hebben diverse meldingen ontvangen over het parkeren in de berm/groenstrook. De bermen en groenstroken worden bij het wegrijden kapotgereden. Het is verboden te parkeren in de groenstrook binnen de woonwijk en ook op het industrieterrein. De Buitengewoon Opsporingsambtenaar controleert de komende weken extra op het parkeren in de bermen/groenstroken. De controles worden zowel in de avonduren als overdag uitgevoerd.