Heb aandacht voor verzekering werknemer!

Een goed werkgever moet zorgen voor een behoorlijke verzekering wanneer de werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat een werknemer betrokken raakt bij een verkeersongeval. Deze conclusie volgt uit twee recente arresten van de Hoge Raad. De verzekeringsplicht heeft nadrukkelijk betrekking op schade als gevolg van ongevallen tijdens de werkzaamheden, niet op ongevallen in het woon-werkverkeer en tijdens privé-ritten.

In de procedure van een taxibedrijf gaat het om het volgende. Een chauffeur wordt tijdens het werk bij het oversteken van een onbewaakte spoorwegovergang aangereden door een trein. Hij loopt daarbij ernstig letsel op en raakt volledig arbeidsongeschikt. Het taxibedrijf heeft, volgens de CAO taxivervoer, een collectieve ongevallenverzekering afgesloten die bij blijvende invaliditeit een bedrag van maximaal één jaarsalaris moest uitkeren tot ten hoogste NLG 75.000,-. Daarnaast had het bedrijf een inzittendenverzekering afgesloten. Hieruit werd NLG 8000,- uitgekeerd.

De schade van de werknemer was echter veel hoger en hij stelde de werkgever aansprakelijk voor al zijn schade. De Hoge Raad oordeelde uiteindelijk dat onderzocht moest worden of de verzekeringen tezamen een behoorlijke verzekering opleverden. Goed werkgeverschap brengt in deze zaak namelijk met zich mee dat het taxibedrijf moet zorgen voor een behoorlijke verzekering voor werknemers die tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden als bestuurder van een motorvoertuig betrokken kunnen raken bij een verkeersongeval. Laat de werkgever dit na, zoals in dit geval van een te lage verzekering, dan dient hij de niet door de verzekering gedekte schade te dragen.

In een andere uitspraak gaat het eveneens om een werknemer die tijdens het werk betrokken raakt bij een verkeersongeval en daarbij een whiplashtrauma oploopt. De wederpartij vergoedt 75 procent van de schade. De resterende 25 procent van de schade vordert de werknemer van zijn werkgever. Ook in dit geval oordeelt de Hoge Raad dat de werkgever op grond van goed werkgeverschap zorg moet dragen voor een behoorlijke verzekering voor de bestuurder van een motorvoertuig. De werkgever moest het restant dan ook voldoen aan de werknemer.

De werkgever moet dus zorgen voor een verzekering die gelet op de premie en de huidige maatschappelijke opvattingen als behoorlijk kan worden beschouwd. Het verdient daarom aanbeveling voor de werkgever om in kaart te brengen welke werknemers zich geregeld – met een privéauto of bedrijfsauto – voor de uitoefening van hun werkzaamheden in het verkeer begeven. Ook is het raadzaam om regelmatig te evalueren of de lopende verzekeringen voldoende dekking bieden voor deze groep werknemers.