‘Helft regels voor bedrijven schrappen’

De helft van de regels waarvan het bedrijfsleven soms horendol en doodmoe wordt, kan zó geschrapt worden. Dat is de voorlopige conclusie van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Kamer van Koophandel West-Brabant.

De Kamer bepleit dat ‘dingen voortaan mogen, tenzij’. Nu is het zo dat dingen niét mogen, tenzij er een vergunning wordt aangevraagd en vergunningen aanvragen kost zeeën van werk en kostbare tijd. Regels die geschrapt zouden kunnen worden zijn allemaal regels die bedacht zijn door de gemeenten én regels die de gemeenten moeten uitvoeren van het Rijk maar waar ze zelf nog wel enige invloed op uit kunnen oefenen. De helft van die regels kán weg, beamen zes van de elf West-Brabantse gemeenten die zijn benaderd voor het onderzoek, maar ook vereenvoudiging van regels is een mogelijkheid. Wat de overige vijf gemeenten ervan denken wordt volgende maand duidelijk.

Angst voor overlast door horecabedrijven had tot gevolg dat de exploitatievergunning in het leven werd geroepen, want andere gemeenten wilden koste wat kost voorkomen dat ook daar een brand met een zo rampzalige afloop als in Volendam zou kunnen plaatsvinden. Zo’n vergunning is niet wettelijk verplicht en bevat extra veiligheidseisen die ook al in andere regels zijn vastgelegd. „Een vergunning is het zwaarste middel om iets te regelen en het meest omslachtig“, zegt Erlin van Vuuren, projectleider en secretaris van de stuurgroep ‘vereenvoudiging van gemeentelijke regelgeving’, met vertegenwoordigers van de overheid en het bedrijfsleven in West-Brabant.. „Want een vergunning betekent dat een ondernemer iedere keer weer formulieren in moet vullen en opnieuw een aanvraag in moet dienen.“ En er is een goed alternatief mogelijk volgens Van Vuuren: „Regel het zo dat iemand een horecagelegenheid mag exploiteren als hij zich aan die en die eisen houdt. Voordeel is dat de ondernemer niet vooraf allerlei vooraanvragen hoeft te doen en allerlei formulieren hoeft in te vullen. De gemeenten hoeven alleen langs te gaan en in te grijpen als iemand zich niet aan de voorwaarden houdt. Ik denk dat we waarschijnlijk op dat compromis uit zullen komen.“

Ander voorbeeld is de terrasvergunning. Ieder jaar moeten dezelfde vragen worden beantwoord en eenzelfde tekeningetje worden ingestuurd. „Zolang er niets verandert aan, maak er dan gewoon een doorlopende vergunning“, aldus Van Vuuren. Ook op het gebied van de regelgeving rond evenementen valt volgens de projectleider wel het een en ander te verbeteren. „Als je nu op het idee komt om volgende week een evenement te houden, ben je te laat, want je had de vergunning vier maanden geleden al aan moeten vragen. Wij denken dat ieder een evenement moet kunnen organiseren, als hij zich aan de voorwaarden houdt. Dus aan de brandveiligheidseisen, aan verkeers- en milieuvoorschriften bijvoorbeeld. “

Volgens voorzitter Chris Rutten van de Kamer van Koophandel moet vooral goed worden nagedacht waarom zaken zijn geregeld zoals ze geregeld zij. „Want uit het onderzoek blijkt duidelijk dat het beter kán“, laat hij weten.