Help mantelzorgers een extra steuntje in de rug te geven

Surplus voert voor de gemeente Geertruidenberg het mantelzorgbeleid uit. Mantelzorgers hebben het nu extra zwaar tijdens de coronacrisis. Surplus is op zoek naar bedrijven die deze mantelzorgers een extra steuntje in de rug willen geven door een kleine bijdrage te doen in de vorm van een waardering.

Ze hebben zo’n 560 mantelzorgers in het bestand. Natuurlijk zou het mooi zijn om hen een mooie kaart, attentie of een gevuld ‘Take care tasje’ aan te kunnen bieden. Gedacht kan worden aan een attentie, een gift, een tegoedbon of een schenking van een product zodat we er iets moois van kunnen maken of via een verloting kunnen verdelen.

Namens Surplus en de gemeente Geertruidenberg daarom onderstaande oproep:

De Coronatijd vraagt extra veerkracht vooral van de mantelzorgers. Zou u als ondernemer mantelzorgers een hart onder de riem willen steken? Als tegenprestatie willen we vanuit Surplus met u meedenken over Mantelzorg & Werk. Wilt u een attentie, product, presentje, waardebon beschikbaar stellen, neem dan contact op met Petra de Kramer van Surplus (petra.dekramer@surplus.nl)