Herinrichting van het Gangboord

Weth. Kevin van Oort : Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het Gangboord. Belangrijke kenmerken zijn: betere uitstraling, meer parkeerplaatsen, meer groen.


Gisteren kon iedereen op basis van deze tekening zijn of haar opmerkingen en aandachtspunten meegeven. Wij gaan nu aan de slag met de verwerking van deze punten. Begin juni presenteren we het definitief ontwerp.
Start van de werkzaamheden staat gepland voor net na de bouwvak en moeten half november weer zijn afgerond!

Bron : Facebook