Herinrichtingswerkzaamheden Gangboord

Op maandag 25 september start aannemer Schapers & Zn BV met de herinrichtingswerkzaamheden in het Gangboord.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het aanleggen van nieuwe bestrating, beplanting en het vervangen van de openbare verlichting. Hiermee willen het gebied aantrekkelijker maken voor inwoners en bezoekers. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind november afgerond.

Meer informatie
Het definitieve ontwerp voor de inrichting van het Gangboord is tot stand gekomen na meerdere informatieavonden met inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden (op 19 april en 6 juni). Daarnaast organiseerden we op 22 augustus een informatieavond over de fasering, bereikbaarheid en omleidingsroutes tijdens de werkzaamheden. Het ontwerp en actuele informatie hierover kunt u vinden op www.geertruidenberg.nl/gangboord.

Bron: Weekblad De Langstraat