Hernieuwde inzage Oranjebastion

** De VOG-werkgroep Gasthuiswaard is geïnformeerd dat reeds ingediende zienswijzen van toepassing zouden blijven. Formeel is dit uitgangspunt echter niet door de gemeente bevestigd en daarom raadt het VOG-bestuur aan een ingediende zienswijze opnieuw in te dienen. Ook wijzen wij erop dat dit stuk wijzigingen bevat tov het stuk dat eerder ter inzage lag **

Op 13 april zijn gedurende de periode 13 april 2007 tot en met 25 mei 2007 ter inzage gelegd, stukken betrekking hebbend op het bouwen van woningen ten behoeve van het Oranjebastion binnen het deelgebied De Vesting van het project Dongeburgh, waaronder de ruimtelijke onderbouwing met alle bijbehorende en daarin opgesomde bijlagen, waarvan kennis is gegeven op 12 april 2007 in de Langstraat. In deze periode heeft op enig moment een effectieve inzage niet plaats kunnen vinden, wat ons heeft doen besluiten de stukken opnieuw ter inzage te leggen. Tevens zijn enkele stukken toegevoegd die onderdeel uitmaken van het ontwerpbesluit. Dit houdt in dat wederom een termijn van 6 weken geldt, waarbinnen eenieder zienswijzen kan indienen op het ontwerpbesluit. Ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 juli zes weken ter inzage in de gemeentewinkel van het gemeentehuis.