Het belang van een weekmarkt

De gemeente Geertruidenberg kent 3 weekmarkten. Op dinsdagmiddag in Raamsdonksveer en op vrijdag in Raamsdonk (ochtend) en Geertruidenberg (middag). De weekmarkt als verschijnsel is wijdverbreid, alom geaccepteerd en heeft voor veel gemeenten en consumenten een niet meer weg te denken plek in de maatschappij ingenomen. Het is zodoende voor velen van belang dat de markt optimaal functioneert:

  • Voor de gemeente: de weekmarkt levert een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de gemeente in haar geheel en aan het voorzieningenniveau in het bijzonder. Daarnaast fungeert de weekmarkt vaak als ontmoetingsplaats en aldus heeft zij ook een belangrijke sociale functie.
  • Voor de gevestigde detailhandel: deze profiteert van de bezoekersstromen die een goed functionerende markt genereert, en is door de weekmarkt in staat om hogere omzetten te realiseren.
  • Voor de consument: de weekmarkt zorgt – meer in het algemeen – voor een tijdelijke verbreding van het voorzieningenpakket en komt tegemoet aan specifieke consumentenwensen.
  • Voor de marktkooplieden: zij genereren een inkomen op de weekmarkt. Een goed functionerende markt draagt bij aan inkomensoptimalisering en bestaanszekerheid op de lange termijn.

De verschillende belanghebbenden zijn gebaat bij een goed functionerende weekmarkt. Hiervoor is goede samenwerking tussen partijen onontbeerlijk.