Het groenonderhoud wordt anders aangepakt.

Inwoners willen ook handje helpen bij onderhoud groen in Geertruidenberg. Vanaf 1 oktober gaat het roer om.

Vier wijkteams gaan het groen in de gaten houden in de kernen Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg. Vijf vragen aan wethouder Kevin van Oort (GroenLinks) over deze nieuwe aanpak.

“Nu wordt het groenonderhoud gedaan door Wava/!Go en de buitendienst, in gescheiden teams. Vanaf 1 oktober worden de buitendienst en Wava/!Go gemixt. Eerst had Wava/!Go bijvoorbeeld een hele formele opdracht om aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen. De bedoeling is dat er meer wordt gewerkt vanuit de wensen van de inwoners. Raamsdonksveer krijgt twee teams, Raamsdonk een en Geertruidenberg een. Zij krijgen ieder een eigen voorman, die voor buurtbewoners het aanspreekpunt vormt.”

2. Hoe gaat dat in zijn werk? Als inwoner kun je nu toch ook al medewerkers aanspreken over onkruid?
“Binnen de wijkteams kunnen afspraken gemaakt worden dat een deel van het team bijvoorbeeld steevast de oude kom in Geertruidenberg aanpakt. Zij vormen als het ware oren en ogen in de wijk. Zo laat je meer dezelfde gezichten in de wijk terugkomen en kunnen ze beter meldingen oppakken. Voor die medewerkers geldt dan een intrinsieke motivatie om die wijk netjes te laten zijn: ik wil ervoor zorgen dat mijn gebied er goed uitziet. De teams zullen zich binnenkort richting de inwoners presenteren en uitleg geven over de nieuwe werkwijze.”

3. Waarom moet het groenonderhoud anders? Gaat het dan nu zo slecht?
“Eigenlijk is al enkele jaren geleden ervoor gekozen om de buitendienst om te vormen tot een servicegericht team. De afstemming tussen buitendienst en aannemers kan soms beter. Dus het moet niet zo zijn dat eerst het onkruid van een stoep wordt gehaald en een week later voert de aannemer maaiwerkzaamheden uit in de berm naast die stoep.”

4. Wat zijn de pijnpunten in de gemeente Geertruidenberg?
“De grootste klacht is onkruid op verhardingen. Maar dat is sinds we niet meer met gif onkruid bestrijden. Een overweging is om als gemeente een onkruidborstelmachine aan te schaffen, zodat we de onkruidbestrijding zelf in handen kunnen nemen.”

5. De nieuwe aanpak moet in samenspraak met de buurt gebeuren. Wat kunnen buurtbewoners zelf doen?
“Uit onze enquête over groenonderhoud blijkt dat een op de drie mensen wel bereid zegt te zijn een handje toe te willen steken. Daarmee fleur je de wijk op. Je kunt ervoor kiezen om een perkje in te vullen met bloemen, op voorwaarde dat inwoners het zelf onderhouden. Doen ze dat niet, is het ook prima. Maar dan wordt dat perkje gewoon met gras ingevuld. Daarnaast kan een schouw plaatsvinden in een wijk. Als een hoekje in de buurt er niet netjes uitziet, kan daar rekening mee worden gehouden.”

Bron: Bn De Stem