Het verschil in klantenbehandeling

In een recessie is verhoging van de tarieven niet de 1e en meest handige gedachte van een ondernemer. Het Geertruidenbergse College lijkt hiermee echter anders om te gaan door een forse verhoging van de onroerende zaakbelasting voor te stellen om in 2010 tot een sluitende begroting te komen.

Voor 2010 krijgt de gemeenteraad een sluitende begroting voorgeschoteld waarbij een forse OZB-verhoging wordt voorgesteld om tot dat resultaat te komen. Voor de jaren na 2010 wordt een begrotingstekort ingeschat tot ongeveer €750.000,- in 2013. Reden voor het college om maatregelen te nemen, maar die zijn mede gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van komend voorjaar, nog niet nader gedefinieerd.

Wat diepgaander nagedacht over deze materie lijkt hierbij sprake te zijn van een cruciaal verschil in klantbehandeling tussen ondernemers en overheid (uitgangspunt bij deze gedachte is dat het College de inwoners ook als klanten ziet). In tijden van recessie zal een ondernemer namelijk het verlies dat hij/zij moet nemen niet eenvoudigweg kunnen compenseren door het tarief voor de klanten te verhogen om het oplopende tekort te compenseren. De mogelijke gevolgen hiervan mogen immers duidelijk zijn. Het College lost dit echter wel op door het verlies bij de klanten (inwoners) te halen door een tarief te verhogen.

De vaker bespoken gedachte ‘dat ondernemers niet moeten vergeten dat het bij de overheid anders werkt als in het bedrijfsleven’ lijkt hiermee bevestigd. Dit oogt in deze echter meer een keuze dan dat het feitelijk ook zo is.