Het VOG-bestuur in 2012

2012 zal in het teken staan van VOG 1.2 – Hetzelfde, met méér in 2012. Als VOG zullen we de ondernemers dan ook hetzelfde gaan bieden met méér. Bij alle activiteiten zal vanzelfsprekend het ondernemersbelang voorop staan.

Om dit te kunnen realiseren is echter wel een hierop ingesteld VOG-bestuur nodig. Met de nieuwkomers: Jan Houweling, Harold Adriaansen en Marco Verbrugge, verwachten wij dit in te kunnen vullen en ziet het bestuur – met een beschrijving van ieders aandachtsgebied – er voor 2012 als volgt uit:

  • Henk Adriaanse (voorzitter): communicatie/website/Dombosch/Gasthuiswaard
  • Ilse van Haren (vice-voorzitster): detailhandel&horeca/speeddate
  • Bob Roest (secretaris): BIZ/Gasthuiswaard
  • Jan Houweling (penningmeester): VOGworkshops/onderwijs&ondernemen/Amerstreekoverleg
  • Louis de Wit: Dombosch/Amerstreekoverleg/VOGworkshops/ vergaderevenement2012/nieuwjaarsreceptie 2013
  • Kees van Drunen: detailhandel & horeca
  • Willem Reichardt: BIZ
  • Harold Adriaansen: Coördinatie activiteiten, vergaderingen en evenementen
  • Marco Verbrugge: speeddate/vergaderevenement2012

De vermelde aandachtspunten zijn overigens ter indicatie maar geven reeds een idee. In de eerste bestuurvergadering in 2012 (18 januari) zal het bestuur aan de activiteiten voor 2012 een definitieve invulling geven.