‘Historische’ uitbrander door minister

Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft, naar nu blijkt, de gemeente Geertruidenberg per brief een ‘historische’ uitbrander gegeven. De minister vindt dat de gemeente niet goed op het historisch hart van het stadje Geertruidenberg past. Plasterk schaart zich daarmee achter de vele bewoners die kritiek hebben op de massaliteit van de nieuwbouwplannen voor het oude centrum van Geertruidenberg. Dat wordt duidelijk uit een brief van Plasterk aan de gemeente.

De brief, die deze week in handen van BN/DeStem kwam, werd al op 22 april verzonden, maar door de gemeente onder de pet gehouden. De oorspronkelijke plannen zijn inmiddels onder druk van de bevolking al afgeslankt Volgens Plasterk en diens Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is bij de nieuwbouwplannen alleen rekening gehouden met de woonfunctie en niet met het historisch karakter van de stad. De dienst stelt vast dat men niet betrokken is geweest bij de planvorming. Ook constateert de Rijksdienst het ontbreken van ‘een cultuurhistorische analyse’: ‘Er wordt dus geen inzicht gegeven in de ontwikkelingsgeschiedenis van de locatie, de cultuurhistorische waardering en de relatie met de context van de stedenbouwkundige karakteristiek van Geertruidenberg’. Volgens de Rijksdienst moet Geertruidenberg ‘het kleinschalig karakter van Geertruidenberg’ als uitgangspunt nemen voor de nieuwbouwplannen. Het bekritiseerde bestemmingsplan biedt, aldus de Rijksdienst, ‘onvoldoende waarborg voor de functie beschermd stadsgezicht’. ‘De plannen waren te massaal’, oordeelt ing. Peter Timmer van de Rijksdienst in een toelichting, ,men is iets te haastig bezig geweest’. Hij benadrukt dat de interventie van Plasterk erop duidt dat hier sprake is van ‘een nationaal belang’: ‘Geertruidenberg is immers door het rijk aangewezen als beschermd stadsgezicht’. Timmer laat weten dat er vorige week overleg is geweest met de gemeente: “Ze stelden dat ze ook rekening zullen houden met wat de bewoners vinden. Dat was hoopgevend.” Een woordvoerder van de gemeente Geertruidenberg kon gisteren in eerste instantie geen reactie geven: ‘Bij gebrek aan ambtelijke ondersteuning’.