Hoe goed is Dombosch/de gemeente?

Recentelijk is het Masterplan Dombosch gepresenteerd. Dit schrijven legt de bestaande situatie vast en geeft de ambitie weer van bedrijfsleven en gemeente gezamenlijk (in de VOG-vergadering 19 november as zal er nadere uitleg aan leden en belangstellenden over dit rapport gegeven worden). Echter ook in 2002 is een vergelijkbaar rapport geschreven (rapport lange termijn visie Duurzaam Dombosch) en het is nu NIET de bedoeling dat we 6 jaar later de conclusie trekken dat er niet meer gebeurt is dan het schrijven van een kostbaar plan.Op voordragen van de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) en als vervolgproject is daarom adviesbureau DHV begonnen met een kwaliteitsscan. Deze scan wordt door de DHV-consultants blanco (zonder voorinformatie) en onafhankelijk uitgevoerd. De scan zal inzicht geven in de prijs/kwaliteit-verhouding van het bedrijventerrein en biedt ook de gemeente handvatten om gericht te investeren in de economie van de gemeente. De kwaliteitsscan, de nul-meting, beoordeelt het bedrijventerrein (en de gemeente) op vijf hoofdcriteria en circa 30 subcriteria. De hoofdcriteria zijn:

  • Ruimtelijke inrichting, beeldkwaliteit;
  • Faciliteiten en voorzieningen;
  • Milieuprestaties;
  • Economie;
  • Organisatie en beheer.

Het bedrijventerrein kan 0 tot 5 sterren krijgen. Elke ster wordt beschreven in een scorekaart en aan de scorekaart wordt een lijst van aanbevelingen toegevoegd. De scan biedt voordelen voor bedrijven, terrein en gemeente. Ook bestaat de mogelijkheid bestaat om de scan te laten opvolgen met een 3-jaarlijkse-monitoring zodat gewenste progressie ook gevolgd en aangemoedigd kan worden.

Zodra resultaten van de scan bekend zijn zullen wij u hierover informeren zoals u van de VOG gewend bent!