Hoe herken je een overnachtingsverbod?

We willen streven naar een overnachtingsverbod, maar hoe moeten chauffeurs hiervan op de hoogte gebracht worden? Voor zover wij kunnen nagaan bestaat hiervoor geen officieel bord waarmee de beoogde chauffeurs bij aankomst op de hoogte gebracht kunnen worden. Wanneer ze vervolgens eenmaal geparkeerd staan zal verplaatsen vaak niet mogelijk zijn omdat de tachograaf in de vrachtwagen dit dan niet meer toestaat.

Woensdag j vond het periodiek overleg plaats tussen de regionale ondernemerscollectieven VOG, BZW Oosterhout, MKB Oosterhout en bedrijvennetwerk Drimmelen. Collectieven die samen een groot deel van de bedrijvigheid binnen het werkgebied Amerstreek vertegenwoordigen. Het Amerstreekoverleg dat een vervolg is op de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst en tot doel heeft te komen tot een verdere samenwerking waar nodig/nuttig.

Bespreekpunt in dit gezamenlijk overleg was de materie overnachtende chauffeurs. Een materie die zich in de gehele regio voordoet en waarover de mening gelijkluidend was: we willen de overnachtende chauffeurs weren van de bedrijventerreinen (en natuurlijk ook uit de woonwijken/kernen). Een bord kan hiervoor duidelijke info bieden aan deze chauffeurs maar een dergelijk bord blijkt niet te bestaan. Reden voor ons als VOG om een dergelijk bord in 5 talen als voorbeeldbord te maken.

Woensdag 21 april vindt op het gemeentehuis 9-10.30u een ondernemerstafel plaats met als onderwerp de parkeeroverlast op industrieterrein Dombosch.