Hoe wordt de VOG beoordeeld…?

Deze zomer hebben we de leden gevraagd hoe de VOG functioneert. Gelukkig hebben 36 leden online de enquête ingevuld. Hier treft u de uitslag aan. We vragen u onderaan te reageren.

De VOG is vorig jaar van koers verandert (elfde jaar van haar bestaan). Een nieuwe website, nieuwe nieuwsbrief, andere evenementen etc.

Afbeelding Poll 9 (uitslag website)

Als bestuur willen we graag weten hoe de leden daarover denken. Daarom hebben we een poll uitgezet en hierbij ontvangt u de resultaten.

De grafiek geeft best goed weer wat u momenteel van de VOG vindt. Met 300 leden en 36 respondenten noemen we de uitslag voor het gemak maar representatief.

Wat valt op?

  • WEBSITE: De nieuwe website krijgt een dikke voldoende. Maar is niet perfect, u ziet ruimte voor verbetering
  • NIEUWSBRIEF: Deze wordt heel hoog aangeschreven. Blijkbaar wordt deze gewaardeerd in de huidige vorm
  • EVENEMENTEN: Overwegend positief. Hierover zouden we nog wel een aantal suggesties van u willen ontvangen
  • COMMUNICATIE met GEMEENTE: Deze wordt vrij positief ervaren. Hier werken we aan
  • INFO over BEVEILIGING: Dit kan beter. Overigens wordt dit onderwerp snel actueel
  • VACATUREBANK: Blijkbaar wordt dit nieuwe initiatief gewaardeerd. We hopen snel meer succesjes met u te kunnen delen
  • Project GENiaal: Dit is een nieuw initiatief dat nog op de rit wordt gezet. Binnenkort hoort u nader

Vriendelijk verzoeken we u om uw aanmerkingen HIERONDER te typen. Deze kunnen we dan mee nemen in het bestuursoverleg.