Hoeveel OZB kost een BIZ?

Zoals eerder bericht wordt achter de schermen druk gewerkt aan de mogelijkheid van de instelling van een BIZ (BedrijvenInvesteringsZone) voor Dombosch. De mogelijkheid voor gevestigde ondernemers om gezamenlijk mede gericht te gaan werken aan het opwaarderen van bedrijventerrein Dombosch. Hierbij worden geen taken van de gemeente overgenomen en werkt de BIZ aanvullend op het reeds lopende revitalisatieproject voor Dombosch.

Maar wat kan het ongeveer aan meerkosten opleveren voor op Dombosch gevestigde ondernemers?

Het geld voor een BIZ kan/dient geheven te worden middels een toeslag op de OZB van de binnen het aangewezen gebied liggende bedrijven. In de gemeente Geertruidenberg betalen gebruikers van niet woningen in 2011 een OZB van 0,1228% en Dombosch vertegenwoordigt een OZB-waarde van circa €356.000.000,-. Door dit deel van de OZB ten bate van de BIZ op Dombosch met 0,07% te verhogen tot 0,1928% ontstaat een jaarlijks te besteden bedrag van circa €250.000,-. Een bedrag dat ingeschat wordt als benodigd komende 3 jaar jaarlijks om te werken aan opwaardering (oa extra groenonderhoud, beveiliging openbare ruimte en een terreinverantwoordelijke).

Binnenkort zal door de gemeente in samenwerking met de stichting BIZ-Dombosch de verplichte draagvlakmeting uitgevoerd worden. Bij voldoende draagvlak zullen de BIZ-activiteiten vanaf 2012 operationeel zijn.